ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ :  042-315893

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/01/2564
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
151
เดือนที่แล้ว
1,842
ปีนี้
17,177
ปีที่แล้ว
11,695
ทั้งหมด
32,502
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

E-service


-:- ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ยากไร้หมู่ที่ 7 ในพื้นที่ ต.ทรายทอง  
-:- ประชุมประจำเดือน วันที่ 3 กันยายน 2566 
-:- เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
-:- ให้การต้อนรับ นายศุภชัย พรหมา คณะตัวแทนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์  
-:- ประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง  
-:- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง เรื่อง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พ.ศ. 2566 
-:- โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดหนองบัวลำภู  
-:- เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
-:- ประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โครงการแข่งขันศิลปะทางวิชาการ ประจำปี 2566
การประเมินหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล อำเภอศรีบุญเรือง (พชต.)
กิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ( วันเข้าพรรษา ) ประจำปี 2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ขอประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำลัด เส้นบ้านนางหา-บ้านนายเยี่ยม 
-:- ขอประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขาม เส้นบ้านหนองขาม-กุดหัวแฮด 
-:- ขอประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่างาม เส้นแยก ทช.นภ.๔๐๐๖-วัดป่าท่างาม 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน(ตอกเสาเข็ม)ศพด.บ้านทรายมูล อบต.ทรายทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านกุดหัวแฮด หมู่ 8 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายมูล 
-:- บันทึกขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านกุดหัวแฮด หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายมูล 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ม.7  
-:- ประกาศคัดเลือกผู้รับจ้างโครงการเสริมผิดทางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านทรายมูล ม.7 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ม.1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิดจราจร สายแยก ทช.นภ.3003 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการจ้างก่อสร้างถนน สายบ้านดอนข่า-บ้านหนองอุ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน บ้านดอนข่า - บ้านท่างาม 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน บ้านหนองขาม - บ้านโคกนาฝาย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน เหล่านาดี-หนองอุ 
ประกาศราคากลาง
-:- ขอใช้ราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านเหล่านาดี สายแยกนานายบุญหาญ วิริยะพันธ์ - นานายสงกรานต์ โพธิสาจันทร์ 
-:- ขอใช้ราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านทรายมูล สายบ้านทรายมูล-กุดหัวแฮด 
-:- ขอใช้ราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านท่างาม สายวัดป่าท่างาม - หนองเครือ 
-:- ขอใช้ราคากลางงานโครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านทรายทอง สายบ้านทรายทอง-หนองแซง 
-:- ขอใช้ราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านทรายมูล สายฟาร์มหมู 
-:- ขอใช้ราคากลางงานโครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านเหล่านาดี สายแยก ทช.นภ.๔๐๐๖-บ้านหนองอุ 
-:- ขอใช้ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่่ที่ ๗ บ้านทรายมูล สายฟาร์มแพะ 
-:- ขอใช้ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่่ที่ ๗ บ้านทรายมูล สายหนองเบ็ญ 
-:- ขอใช้ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่่ที่ ๗ บ้านทรายมูล สายบึงห้วยไผ่-คลองกุดแคน 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หนองอุ
วัดใหม่ทรายทอง
วัดป่ากลันทกาวาส

กลุ่มทอผ้า
กระติ๊บข้าวจากคล้า
ถาดผลไม้จากคล้า

-:- รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
-:- ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
-:- รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษา โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น  
-:- รับสมัครพนักงาน บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- รายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภูปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดกาฬสินธุ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ