ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ :  042-315893

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/01/2564
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
151
เดือนที่แล้ว
1,842
ปีนี้
17,177
ปีที่แล้ว
11,695
ทั้งหมด
32,502
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

1
ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ยากไร้หมู่ที่ 7 ในพื้นที่ ต.ทรายทอง ,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง นำโดยนายไผ่ คำราช นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ได้รับการประสานงานจากอำเภอศรีบุญเรือง ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ยากไร้หมู่ที่ 7 ในพื้นที่ ต.ทรายทอง จำนวน 1 ราย เพื่อให้การช่วยเหลือและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือต่อไป

 

03 ตุลาคม 2566

ประชุมประจำเดือน วันที่ 3 กันยายน 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th

วันที่ 3 กันยายน 2566

เวลา 14.00 น. นำโดยนายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวชวัลพัชร แต้มชัยภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวหน้าส่วน ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ร่วมประชุม ประจำเดือน กันยาน 2566 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

03 ตุลาคม 2566

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง และนายไพโรจน์ หาญเชิงชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการสร้างวินัยให้กับข้าราชการ พนักงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในการบริการพี่น้องประชาชน ณ ลานหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

02 ตุลาคม 2566

ให้การต้อนรับ นายศุภชัย พรหมา คณะตัวแทนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th

วันที่ 30 กันยายน 2566

เวลา 10.00 น. นายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริการ สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ให้การต้อนรับ นายศุภชัย พรหมา คณะตัวแทนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ท่านไชยา พรหมา ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลทรายทอง โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม เพื่อการเกษตรของชาวตำบลทรายทอง ( 1 ) ถนนสาธารณะสายบ้านทรายทอง หมู่ที่1 ไปบ้านโคกนาฝาย อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น  ( 2 ) ถนนสาธารณะสายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 ไปบ้านกุดหัวแฮด หมู่ที่8 และบ้านน้ำลัด หมู่ที่3 เขตพื้นที่ตำบลทรายทอง

30 กันยายน 2566

ประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th
วันที่ 29 กันยายน 2566
เวลา 09.30 น. นำโดยนายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายไพโรจน์ หาญเชิงชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ ร่วมประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง 2
29 กันยายน 2566

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th
29 กันยายน 2566

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง เรื่อง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th
29 กันยายน 2566

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดหนองบัวลำภู ,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th

วันที่ 18 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง นำโดยนายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานสำนักปลัด กองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมและจัดซุ้ม ให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับหน หนตะวันออก ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดหนองบัวลำภู ณ วัดศรีสะอาด บ้านทรายมูล

18 กันยายน 2566

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายไพโรจน์ หาญเชิงชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการสร้างวินัยให้กับข้าราชการ พนักงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในการบริการพี่น้องประชาชน ณ ลานหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

04 กันยายน 2566

ประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th
วันที่ 4 กันยายน 2566
เวลา 09.00น. นำโดยนายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยนายไพโรจน์ หาญเชิงชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง และหัวหน้าส่วน ข้าราชการ ร่วมประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
04 กันยายน 2566

ประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th
วันที่ 22 สิงหาคม 2566
เวลา 09.30น. นำโดยนายไพโรจน์ หาญเชิงชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง และนางสาวชวัลพัชร แต้มชัยภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ ร่วมประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
22 สิงหาคม 2566

กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล 5” ,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th
วันที่ 22 สิงหาคม 2566
เวลา 13.30 น. นายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายไพโรนจ์ หาญเชิงชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ร่วมประชุมหารือตามที่คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำจังหวัด เพื่อจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2566 ณ วัดศรีสะอาด บ้านทรายมูล หมู่ 7
22 สิงหาคม 2566

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ ที่21 สิงหาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th
 
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายไพโรจน์ หาญเชิงชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการสร้างวินัยให้กับข้าราชการ พนักงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในการบริการพี่น้องประชาชน ณ ลานหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
 
 
21 สิงหาคม 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th
วันที่ 21 สิงหาคม 2566
เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง นำโดยนายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสนั่น นิลนามะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง และสมาชิกสภา นายไพโรจน์ หาญเชิงชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมทรายทอง 3
21 สิงหาคม 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th

วันที่ 17 สิงหาคม 2566

เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง นำโดยนายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสนั่น นิลนามะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง และสมาชิกสภา นายไพโรจน์ หาญเชิงชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมทรายทอง 3

17 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 23  (333 รายการ)