ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ :  042-315893

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/01/2564
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
151
เดือนที่แล้ว
1,842
ปีนี้
17,177
ปีที่แล้ว
11,695
ทั้งหมด
32,502
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

1
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th
วันที่ 13 กันยายน 2566
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง นำโดยนางปิยวรรณ คำสมหมาย ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนละสภาพความเป็นจริง เปลี่ยนบรรยากาศของกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนตื่นตัวสนใจ สนุกสนานกับการเรียนรู้
13 กันยายน 2566

โครงการแข่งขันศิลปะทางวิชาการ ประจำปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th
ระหว่าง วันที่ 11-12 กันยายน 2566
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง นำโดยนายทองเตียง สลักศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยนางปิยวรรณ คำสมหมาย ผู้อำนวยการกองการศึกษา จัดกิจกรรม โครงการแข่งขันศิลปะทางวิชาการ ประจำปี 2566 ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ตำบลทรายทอง พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้เด็กๆ ที่ร่วมการแข่งขันศิลปะทางวิชาการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
12 กันยายน 2566

การประเมินหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล อำเภอศรีบุญเรือง (พชต.) ,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นำโดยนายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ทรายทอง เจ้าหน้าที่ รพสต. อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน บ้านกุดหัวแฮด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล อำเภอศรีบุญเรือง (พชต.) หมู่บ้าน 4 ดี หมู่บ้านยั่งยืน ณ บ้านกุดหัวแฮด หมู่ที่ 8 ตำบลทรายทอง

22 สิงหาคม 2566

กิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2566
งานเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
 
 
17 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th
วันที่ 12 สิงหาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง นำโดย นายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ สมาชิกสภา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
12 สิงหาคม 2566

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ( วันเข้าพรรษา ) ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง นำโดยนายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสนั่น นิลนามะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภา และนายไพโรจน์ หาญเชิงชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ดำเนินงานโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ( วันเข้าพรรษา ) ประจำปี 2566 ทุกวัดในพื้นที่ตำบลทรายทอง  เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น และปลูกฝั่งค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชนและประชาชน ในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

09 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง นำโดย นายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยคณะผ็บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ สมาชิกสภา และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

28 กรกฎาคม 2566

โครงการ โรงเรียนเกษตรกรชาวนา ต้านยาเสพติด กิจกรรม “โฮมฮัก โฮมแฮง แปงนา เพื่อน้อง”,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วยนายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง และคณะผู้บริหาร นายไพโรจน์ หาญเชิงชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ร่วมดำเนินโครงการ โรงเรียนเกษตรกรชาวนา ต้านยาเสพติด กิจกรรม “โฮมฮัก โฮมแฮง แปงนา เพื่อน้อง” ณ โรงเรียนบ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮด หมู่ที่ 5 ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง

26 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียติฯ ตามโครงการ ๑ อปท ๑ สวนสมุนไพร,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.30 น. งานเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง นำโดยนายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสนั่น นิลนามะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง และนายไพโรจน์ หาญเชิงชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อม สมาชิกสภา รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง ข้าราชการ พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ อสม ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวตำบลทรายทอง ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียติฯ ตามโครงการ ๑ อปท ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขึ้นในวันอังคาร ที่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วัดชลาวาส หมู่ที่ 8 บ้านกุดหัวแฮด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 กรกฎาคม 2566

การนำเสนอผลงานการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th
ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง นำโดยนายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนทรายมูล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
17 กรกฎาคม 2566

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลทรายทอง ปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th

ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลทรายทอง ปี 2566 นำโดยนายอุดม ผาบสิมมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานสาธารณะสุข สำนักปลัด เจ้าหน้าที่ อบต.ทรายทอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่ อสม. และผู้นำชุมชน ร่วมดำเนินการทำกิจกรรมการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลทรายทอง

07 กรกฎาคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 Gig Worker ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th

ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง งานพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรม “ โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 Gig Worker” เป็นหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน ซึ่งโครงการมีการสอนทำขนมและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำขนมชนิดต่างๆ เมื่อการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จในวันที่ 16 มิถุนายน 2566

นำโดย นางสาวนิตยา แสงพุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายไผ่ คำราช นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด จัดพิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 Gig Worker และจัดมอบวุฒิบัตร พร้อมด้วยอุปกรณ์การทำขนมเครื่องปั่น เตาอบขนม ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 ท่าน สถานที่จัดโครงการ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

16 มิถุนายน 2566

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th

วันที่ 7 มิถุนายน 2566

เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง นำโดย นายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

พร้อมคณะผู้บริหารท่านรอง ท่านเลขา  หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ลูกจ้าง พร้อมด้วยนายไผ่ คำราช หัวหน้าสำนักปลัด ด้วยงานเกษตรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จึงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง 

07 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th
วันที่ 3 มิถุนายน 2566
เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง นำโดยนายอุดม ผาบสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านรอง ท่านเลขาฯ นายไผ่ คำราช หัวหน้าสำนักปลัด และข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอศรีบุญเรือง
03 มิถุนายน 2566

โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง,saitong.go.th
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง นำโดย นายสุบัน เหลาบับภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายไพโรจน์ หาญเชิงชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมตาม “โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ สนามนเรศวร จ.หนองบัวลำภู
27 พฤษภาคม 2566

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (35 รายการ)