ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ :  042-315893

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/01/2564
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
151
เดือนที่แล้ว
1,842
ปีนี้
17,177
ปีที่แล้ว
11,695
ทั้งหมด
32,502
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลการประเมิน ITA 2564 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส22 ก.พ. 2565
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อ22 ก.พ. 2565
3มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 256314 พ.ค. 2564
4มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ11 พ.ย. 2562
5มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ31 ต.ค. 2562
6แผนผัง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ14 ส.ค. 2562
7มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร3 มิ.ย. 2562
8มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ3 มิ.ย. 2562
9มาตรการป้องกันการรับสินบน13 พ.ค. 2562
10มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม10 พ.ค. 2562
11มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง22 เม.ย. 2562
12การใช้คู่มือปฏิบัติงาน ด้านหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต8 ก.พ. 2562

1