ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ :  042-315893

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/01/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
65
เดือนที่แล้ว
4,418
ปีนี้
6,755
ปีที่แล้ว
11,695
ทั้งหมด
22,080
ไอพี ของคุณ
3.238.250.73

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบวาระประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25656 ก.พ. 2566
2ระเบียบวาระประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/256528 ธ.ค. 2565
3ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 256522 ธ.ค. 2565
4รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 256524 ต.ค. 2565
5รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 256618 ต.ค. 2565
6รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 256528 ก.ย. 2565
7รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256515 ส.ค. 2565
8รายงานการประชุมสภา ประจำปี 256429 ก.ย. 2564
9รายงานการประชุมสภา ประจำปี 256312 พ.ย. 2563
10รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ประจำเดือน ครั้งที่ 1 ประจำปี 25622 เม.ย. 2562
11รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 256118 ก.ย. 2561
12รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256110 ส.ค. 2561
13รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256120 ก.ค. 2561
14รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256110 ก.ค. 2561
15รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256111 พ.ค. 2561
16รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25618 ก.พ. 2561
17รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256124 ธ.ค. 2560
18รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256113 ธ.ค. 2560

1