ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ :  042-315893

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/01/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
65
เดือนที่แล้ว
4,418
ปีนี้
6,755
ปีที่แล้ว
11,695
ทั้งหมด
22,080
ไอพี ของคุณ
3.238.250.73

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์ ( Vision )
พัฒนาพื้นฐานสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนเป็นสุข


พันธกิจ ( Mision)
- สร้างเสริมความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น